Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

Gyere és játssz a Fruttamax-szal!

Kérünk, hogy játék előtt alaposan olvasd el az alább leírtakat, a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat!

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz!

Jó játékot, sok sikert kívánunk az egész Fruttamax csapat nevében!
Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Yuva Kft. (7696 Hidas, Dózsa György u. 12.) által létrehozott hivatalos üzleti Facebook oldalon (https://www.facebook.com/fruttamax) közzétett Nyereményjátékokra vonatkozik, az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője kizárólag a Yuva Kft, mint szervező!

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem köteles értesíteni a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2.      A Játék leírása

A Játékok a Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenített üzenőfali bejegyzésekben találhatók, ahol a játék leírását is találja. Jelentkezni a játékra és a megfejtéseket leadni is a poszt alatt lehet.

3.      A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játékokban pontosan meghatározott határidőig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelennek minősülnek.

4.      Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

  a Játék során feltett valamennyi tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése,

· a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása

· az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

· egy Játékos csak egy Facebook profillal, legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis több Facebook profil felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Like gyűjtő és hasonló típusú oldalak használata, csoportokban lájkok kérése tilos és a nyereményjátékból történő kizárást von maga után!

5.      Nyeremény
A Játékok nyereményeit az aktuális Játék leírása tartalmazza.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre. A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6.      Sorsolás

A sorsolás az aktuális Játék leírásában megadott időpontban történik. Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson.

A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

7.      Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fruttamax) a sorsolás napján egy üzenőfali bejegyzésben teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a Szervező részére privát üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!

 

8.      A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

 A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

9.      Adatkezelés: https://yuva.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Keresés